ข่าวสารประชาสัมพันธ์

  [ 2014-12-30 ] รายชื่อหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2557
รายชื่อหนังสือใหม่ ปีการศึกษา 2557 ชื่อหนังสือ / ผู้แต่ง 1. ไอน์สไตน์ ชีวประวัติ และจักรวาล / ไอแซคสัน, วอลเตอร์ 2. Polar Harmony / วรณพ วิยกาญจน์ ,สุชนา ชวนิชย...
 
  [2013-3-1] รายชื่อหนังสือใหม่เดือนกรกฎาคม 2556
รายชื่อหนังสือใหม่เดือนกรกฎาคม 2556 1. More iOS 6 development: further explorations of the iOS SDK 2. The art of "Welcom to the space show" 3. Power through presentations: tips and tricks to build a better slide deck 4. The art of Iron Man 5. The art of Iron Man 2 6. The art of Captain America: the first avenger 7. The art of...
 
  [ 2012-12-4 ] รายชื่อหนังสือใหม่ 4 ธันวาคม 2555
หนังสือใหม่ 4 ธันวาคม 2555 สาขา MMIT 1. The handbook of competency mapping : understanding, designing and implementing competency models in organization 2. The fundamentals of workplace learning : understanding how people learn in working life 3. Workplace learning : subjective motives and supervisor support matter 4. Building the learning orga...
 
  [ 2012-12-3 ] รายชื่อหนังสือใหม่
รายชื่อหนังสือใหม่ 19 พฤศจิกายน 2555 สาขา แอนนิเมชัน 1. Cinematography : theory and practice : imagemaking for cinematographers and directors 2. The writer's idea book : how to develop great ideas for fiction, nonfiction, poetry, & screenplays 3. The polymer clay cookbook : tiny foog jewelry to whip up and we...
 
  [ 2012-11-14 ] นิตยสารใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน
...
 
  [012--1-4] นิตยสารใหม่ประจำเดือน พฤศจิกายน
...
 
  [ 2012-11-14 ] นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์
นิตยสาร วารสาร หนังสือพิมพ์ ได้จัดให้บริการแก่ผู้ใช้ ที่ชั้น 2แล้วนะคะ ...
 
  [2012-06-08] รายชื่อหนังสือใหม่ 8 มิถุนายน 2555
...
 
  [2012-06-06] รายชื่อหนังสือใหม่ 6 มิถุนายน 2555
...
 
  [2012-02-14] กิจกรรม booktalk
...
 
  [2012-01-05] รายชื่อหนังสือใหม่ 24 ธ.ค. 54
...
 
  [2012-01-04] รายชื่อหนังสือใหม่ 24 ธ.ค. 54
...