วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก

ผู้แต่ง: Seelig, Tina

พิมพ์ที่:กรุงเทพฯ

โรงพิมพ์:วีเลิร์น

ปีทีพิมพ์:2557

จำนวนหน้า:226

คำสำคัญ:การศึกษา, ความประสบผลสำเร็จ, ความคิดสร้างสรรค์, การดำเนินชีวิต

รายละเอียดหนังสือ:

วิชาความคิดที่คุ้มค่าหน่วยกิตที่สุดในโลก เป็นหนังสือที่นำเสนอเกี่ยวกับการคิด การต่อยอดไอเดียที่เกิดขึ้น ยกตัวอย่างจากวิชาทางด้านความคิดสร้างสรรค์ในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด คุณจะพบกับวิธีคิดของบรรดาบุคคลที่น่าสนใจ นักวิทยาศาสตร์ นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการสร้างไอเดียให้เป็นจริง มุมมองความคิดต่อสิ่งรอบตัว โอกาส นำไปสู่แรงบันดาลในการดำเนินชีวิต ลงทุนธุรกิจ และการสร้างสรรค์นวัตกรรมซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆ